12 Raten à 1,58 €
Chroma Haiku

CHROMA Shapa Körnung 125/350 ST-S

18,00 €
12 Raten à 10,43 €
Chroma Haiku

CHROMA BESTSELLER Santoku 17,8 cm P-02

119,00 €
12 Raten à 7,36 €
Chroma Haiku

CHROMA Ausbeinmesser 14 cm P-08

84,00 €
12 Raten à 8,59 €
Chroma Haiku

CHROMA NEU Cutting Board Set 1 CB-03

98,00 €
12 Raten à 9,99 €
Chroma Haiku

CHROMA Schleifstein mit Toshi Körnung 1000/3500 P-35

114,00 €
12 Raten à 5,70 €
Chroma Haiku

CHROMA Steakmesser, 12 cm P-15

65,00 €
12 Raten à 7,01 €
Chroma Haiku

CHROMA Magnetleiste Bambus 49 cm E-01

80,00 €
12 Raten à 10,87 €
Chroma Haiku

CHROMA Holzmesserblock GUMINOKI P-12

124,00 €
12 Raten à 12,27 €
Chroma Haiku

CHROMA BESTSELLER Butcher Board Bambus CB-01

140,00 €